Themeluesit e organizates:

  Kushtrim Morina

 Durim Shala

Fisnik Iseni

Eroll Morina

Kontakto:

Kamenica.Net - funksionon në kuadër të organizatës Kamenica regjistruar pranë Departamentit për OJQ me nr: 5119100-5 Ndalohet kopjimi i materialit / Kontakto në info@kamenica.net paraprakisht.