Themeluesit e organizates:

  Kushtrim Morina

 Durim Shala

Fisnik Iseni

Eroll Morina

Kontakto: