Shkolla Fillore “Metush Krasniqi” gjendet në rrugën “DIJЁS” në Rogaçicë.

Aty mësojnë nxënësit nga parafillor deri në klasën e IX.

Sipas vitit shkollor 2020/21 ajo numëron gjithsej 231 nxënës. 119 të gjinisë mashkullore dhe 112 nxënëse.

Shkolla ka 18 klasë mësimi, 2 klasë për parafillor, 2 kabinete dhe një bibliotekë.

Drejtor i shkollës është Florim Kryeziu

Kamenica.Net - funksionon në kuadër të organizatës Kamenica regjistruar pranë Departamentit për OJQ me nr: 5119100-5 Ndalohet kopjimi i materialit / Kontakto në info@kamenica.net paraprakisht.