Xhamia e Fshatit është ndërtuar në vitin 2019 me inciativën e banorëve të fshatit.

Ajo gjindet në rrugën "REXHEP SHEM DAJKOCI".

Shërbimet e fshatit i kryen Hoxhë ...

Kamenica.Net - funksionon në kuadër të organizatës Kamenica regjistruar pranë Departamentit për OJQ me nr: 5119100-5 Ndalohet kopjimi i materialit / Kontakto në info@kamenica.net paraprakisht.