Financimi i Investimeve Kapitale Komunale

Financimi i Investimeve Kapitale Komunale

Projektet kapitale për nivelin qendror

Kliko mbi fotografitë që t`i lexosh.

Kamenica.Net - funksionon në kuadër të organizatës Kamenica regjistruar pranë Departamentit për OJQ me nr: 5119100-5 Ndalohet kopjimi i materialit / Kontakto në info@kamenica.net paraprakisht.