Financimi i Investimeve Kapitale Komunale

Financimi i Investimeve Kapitale Komunale

Projektet kapitale për nivelin qendror

Kliko mbi fotografitë që t`i lexosh.