Fshati Bllatë bënë pjesë në grupin e fshatrave të vegjël të komunës së Kamenicës. Ai ka 8 shtëpi të banuara, me 35 banorë sipas ASK (2011). Për nga territori është fshati më i vogël në komunë.

 Kufizohet me fshatrat Topanicë, Hodonoc, Muҫiverc, dhe Dajkoc.

 Rruga që kalon në mes të fshatit Bllatë zyrtarisht njihet “GADECI”. Ajo gjithashtu lidhë me fshatrat Topanicë dhe Dajkoc.

 Shkollimi: Nxënësit e fshatit Bllatë kanë ndjekur mësimet në shkollën më të afërme në “Rexhep Mala” Topanicë.

Gjithashtu ritualet dhe shërbimet fetare bëhen kryesisht në xhaminë e fshatit Topanicë.

Për më shumë informata rreth infrastrukturës klikoni në butonat më poshtë.